VI HJÄLPER DIG ATT BEHÅLLA KONTROLLEN.

REDOVISNING · SKATTER · BOKSLUT

VÄLKOMMEN TILL

AKTIV REDOVISNINGS AB I STOCKHOLM!

ALL EKONOMI
PÅ ETT STÄLLE

Vi har mångårig erfarenhet och ett stort förtroendekapital bland våra partners. Vi arbetar med redovisning och ekonomistyrning i små och stora organisationer. Vi har speciell kunskap inom finans- transport– och detaljhandelsektorn samt bostadsrättsföreningar. Till vår hjälp använder vi modern teknik och effektiva program. I vårt nätverk finns kompetens i angränsande kunskapsområden till ditt förfogande.

SPECIALISTER PÅ

BOKFÖRING OCH LÖNEHANTERING.

KONTAKTA OSS
Följ oss gärna i våra andra digitala kanaler:
Faxnr 08-694 99 45
info@aktiv-red.se
08-694 99 40
Box 4229 (Åsögatan 169), 102 65 STOCKHOLM