VI HJÄLPER DIG ATT BEHÅLLA KONTROLLEN.

REDOVISNING · SKATTER · BOKSLUT

VÄLKOMMEN TILL

AKTIV REDOVISNING AB I STOCKHOLM!

ALL EKONOMI
PÅ ETT STÄLLE

Vi har mångårig erfarenhet och ett stort förtroendekapital bland våra partners. Vi arbetar med redovisning och ekonomistyrning i små och stora organisationer. Vi har speciell kunskap inom finans- transport– och detaljhandelsektorn samt bostadsrättsföreningar. Till vår hjälp använder vi modern teknik och effektiva program. I vårt nätverk finns kompetens i angränsande kunskapsområden till ditt förfogande.

SPECIALISTER PÅ

BOKFÖRING OCH LÖNEHANTERING.

Följ oss gärna i våra andra digitala kanaler:

Faxnr 08-694 99 45

info@aktiv-red.se

08-694 99 40

Älvsjö stationsgata 17, Älvsjö centrum
(Bakom biblioteket och nya vårdcentralen, gammal trävilla).